Rury przeciskowe

Prezentujemy w naszej ofercie rozwiązania na miarę czasów współczesnych. Zwarta zabudowa, w szczególności na terenach miejskich, ogranicza coraz częściej prowadzenie prac przy odkrytych kanałach. Alternatywę stanowi w tym przypadku technologia przeciskowa, bezwykopkowa pozwalająca na wprowadzenie rury przeciskowej bez zakłócenia ruchu. Proponowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie w obszarach:

  • torów kolejowych,
  • autostrad,
  • dróg o natężonym ruchu,
  • ważnych ciągów komunikacyjnych pieszych,
  • innych terenach, których wyłączenie z użytkowania wywołałoby poważne problemy komunikacyjne.

Najważniejsze zalety rur

Oferowane przez nas rury przeciskowe zapewniają szereg korzyści. Ich zastosowanie pozwala na:

  • rezygnację z przygotowania wykopów liniowych,
  • ograniczenie urobku do minimum – a co za tym idzie ograniczenie kosztów związanych z wywozem i utylizacją gruzu, urobku, itp.
  • zniwelowanie negatywnego wpływu na płynność ruchu drogowego, pieszego, kolejowego, itp.
  • brak ingerencji w infrastrukturę otoczenia oraz roślinność
  • zmniejszenie uciążliwości hałasu, wibracji i innych niedogodności towarzyszących metodzie odkrywkowej.

Co proponujemy?

Oferujemy rury przeciskowe dobrej jakości. Proponowane przez nas produkty odznaczają się odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Bardzo dobrze sprawdzają się w użytkowaniu. Dedykowane są do transportów mediów płynnych oraz lotnych. Posiadamy w asortymencie rury przeciskowe o różnej średnicy oraz długości, spełniające normy krajowe i europejskie.

Ikona Google+